Reactivering vliegbasis de Peel

Vrijdag 14 februari 2020:

Graag willen wij jullie informeren over de procedure mbt de plannen tot reactivering van vliegbasis De Peel.

Veel nieuws is er niet, maar hierbij toch wat info over de COVM-vergadering.

1.       De procedure is nu al vertraagd. De reacties op de ingediende zienswijzen tegen de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau die gepland was voor j.l. december, zijn verschoven naar maart/april 2020. Daardoor loopt het hele traject vertraging in de geplande afdoeningstijd op.

2.       Er is een brief van Staatssecretaris Visser van Defensie gestuurd aan de OCVM De Peel mbt tot de vliegbasis Gilze-Rijen in relatie tot het te nemen luchthavenbesluit De Peel. Het daarin verwoorde zal volgens Defensie t.z.t. geen nadelige consequenties hebben voor De Peel wat betreft maximale aantal vliegbewegingen.  We zullen dit blijven volgen!

3.       Er is voor de periode 14-4-2020  t/m 1-5-2020 een grote internationale helikopteroefening aangekondigd vanaf de vliegbasis Gilze-Rijen op De Peel, met als extra drukke dagen: 28,29 en 30 april. Kan dus sprake zijn van geluidoverlast / hinder.


Dan nog een opmerking / advies voor burgers en bedrijven die hinder of overlast ondervinden van vliegbewegingen of oefeningen met straalvliegtuigen of helikopters. Adviseer betrokkenen dringend om, als ze hinder of overlast ondervinden,  dat  altijd  te melden op de website: 

www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims. Niet de klachtentelefoon 0800-0226033  (bandje) gebruiken.


Maandag 16 december 2019:

Maandagavond 16 december jl. zijn de bewoners die in de zogenaamde 40KE zone wonen van vliegbasis De Peel geïnformeerd door wethouder van der Putten. De 40KE zone is een gebied waar na de reactivering de meeste geluidsoverlast te verwachten is.

Heeft u nu al klachten over geluidsoverlast door vliegbewegingen van defensie, dan kunt u dit melden via het klachtenformulier geluidsoverlast vliegtuig of helikopter op www.defensie.nl

 

Informatie verkregen naar aanleiding van de informatieavond in Zaal het Anker op 13 Augustus 2019 (Ministerie van Defensie):

 

Informatieavond reactivering vliegbasis De Peel – 13 augustus 2019:

Het ministerie van defensie heeft aangegeven dat zij de luchtmachtbasis De Peel (Luitenant-generaal Bestkazerne) willen reactiveren. Het moge duidelijk zijn dat dit voornemen consequenties zal hebben voor de leefbaarheid en de omgeving, en dus ook voor Merselo! Deze consequenties reiken verder dan het (vaker) kunnen spotten van vliegtuigen, er zal ook impact zijn op het woongenot en het bijbehorende geluidsoverlast. Ook zijn er consequenties voor natuur en recreatie, woningbouw/waarde, bedrijfsvoering, effecten op stikstof en fijnstof, etc.

Reden genoeg voor de dorpsraad om defensie uit te nodigen voor een extra informatieavond voor de bewoners van Merselo.

Dinsdag 13 augustus zal er om 20:00 uur een informatieavond in Merselo worden gehouden met betrekking tot de voorgenomen reactivering van luchtmachtbasis De Peel.
Afgevaardigden van het ministerie van defensie gaan de plannen presenteren en kunnen jullie vragen beantwoorden.

Wilt u nu al meer informatie?
Op www.rijksoverheid.nl/depeel kunt u de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Milieueffectrapportage Luitenant-generaal Bestkazerne / Militaire luchthaven De Peel inzien.
Via deze website kunt u ook tot 21 augustus 2019 uw mening geven over de conceptnotitie (middels het indienen van een zienswijze, schriftelijk of via e-mail).

Heeft u vragen of opmerkingen gerelateerd aan de reactivering van de vliegbasis?
Dan kunt u die mailen naar [email protected]

Indien u bezwaar hebt op deze plannen, tot 21 augustus 2019 is de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een voorbeeld zienswijze is te vinden op: www.stopvliegbasisdepeel.nl