Geschiedenis

Betekenis naam "Merselo"
Merselo ontwikkelde zich als nederzetting bij een bos, een moeras of een moerasbos. Het eerste deel van de naam "Merse-" duidt op water. Net zoals Mersch, Maris of Mare.
Het tweede deel "lo"staat voor bos, of ook wel voor een open plek in het bos. Deze toevoeging, "lo"of "loo" zien we in de omgeving vaker terugkomen. Bijvoorbeeld in Oirlo, Weverslo, Melderslo, Venlo, Meerlo, Oploo, enz.

Ontstaan van Merselo
Voor de eerste vermelding van Merselo in de geschiedschrijving moeten we terug naar de tijd tussen 923 en 926. Dan wordt in een akte melding gemaakt van de schenking van een boerderij van ene Wilhelm aan de dochter van zijn broer. De boerderij is gelegen 'in villa Meresloe' ,dat zoveel betekent als 'de nederzetting Merselo'.

Nabij de buurtschap Dalland staat de ballonzuil. Deze werd onthuld omstreeks 1896 ter gelegenheid van het feit dat 25 jaar eerder aldaar een luchtballon landde met daarin drie Fransen. De luchtballon was opgestegen uit het toen door Duitsers belegerde Parijs. Onder de drie was de heer Wawailhon, lid van de raad van Parijs. De zuil werd in 2009 gerestaureerd. De ballonzuil is te vinden in de Ballonzuilbossen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderscheidde molenaarszoon Frans Michels zich als een belangrijke verzetsstrijder. Kort nadat Merselo was bevrijd stierf Frans Michels in het veld tussen de nabijgelegen dorpen Leunen en Oirlo. Hij voerde daar een verkenningstocht uit in het toen nog door de Duitsers bezette gebiedsdeel.