Wonen Merselo - informatie lopende projecten

Verslag avond van het wonen

 

Op woensdagavond 18 januari jl. vond de avond voor het wonen plaats. Mooi om te zien dat de avond zo druk bezocht is. De avond begon met een presentatie door Geert Geujen, duurzaamheidsadviseur bij de gemeente Venray. Het betrof een interactief programma waarbij onder andere vragen werden gesteld of het zinvol is om nu te investeren in energieopslag en op welke plaatsen je je huis het beste kan isoleren om de meeste rendement te verkrijgen. Heb je zelf nog vragen over duurzaamheid dan kun je Geert Geujen altijd per e-mail bereiken: [email protected].

 

De avond werd vervolgd door de bouwinitiatieven in Merselo. Allereerst volgde de huidige schoolllocatie. Tijdens de presentatie zijn mogelijke ontwerpen getoond, over hoe het er mogelijk uit zou kunnen zien. Binnenkort kunnen projectontwikkelaars zich inschrijven voor dit project. Pas daarna worden definitieve ontwerpen gemaakt. Ook het jeugdhuis zal bij het project betrokken worden. Vanwege de verschillende formaliteiten en het feit dat er vleermuizen in basisschool De Lier zijn aangetroffen, die eerst nog “verhuisd” moeten worden, is de verwachting dat begin 2025 de eerste schop in de grond zal gaan.

 

Tot slot vond de presentatie plaats over de bouwinitiatieven op locatie Cappeleveld (driehoek tussen Grootdorp, Kleindorp en De Steeg). Dit project zit nog echt in de ontwikkelingsfase. Het betreft in totaal 37.000 m3, welke in meerdere fases bebouwd zou kunnen worden. Ook voor deze locatie zijn twee mogelijke schetsen getoond, waarbij rekening is gehouden met de zichtlijnen op de molen en de kerk. 

 

Voor beide plannen geldt dat de projectontwikkelaar rekening kan houden met de woonwensen van mensen, waardoor afgeweken kan worden van een standaard verdeling tussen verschillende soorten woningen. Heb je interesse, geef dan je woonwens door via [email protected].

Klik op onderstaande voorblad voor de presentatie over wonen:

 HIER 

 

Klik op onderstaande blad voor de presentatie over verduurzaming van jouw woning.