Stimuleringsfonds ‘De Rakkertjes’
 

Tijdens de jeugdvergadering begin maart heeft de dorpsraad aangekondigd een nieuw initiatief te willen lanceren: Stimuleringsfonds ‘De Rakkertjes’.

Het doel van dit fonds: stimulering van activiteiten en voorzieningen in ons dorp, voor de Merselose jongeren à Dus…, VOOR JOU!!!

Er zijn 2 verschillende manieren om aanspraak te maken op het fonds;
 

 1. ‘Het Beste idee van Merselo’
  Jaarlijks zal er een geldbedrag van € 500 beschikbaar gesteld worden voor uitvoer van ‘het beste idee van Merselo’. Wat vragen wij van jou/jullie: Schrijf jullie wens op papier, wat zou jij graag in ons dorp/buurt toe willen voegen, of wat wil jij organiseren.
  Het beste plan wordt beloond met een geldbedrag (wat natuurlijk ook voor het ingediende idee gebruikt moet worden).

  Spelregels:
  1. Het plan moet uitvoerbaar zijn, en ook door de indieners uitgevoerd worden;
  2. Schrijf op papier wat jij/jullie willen doen en voeg een kostenraming toe;
  3. Het is voor en door de jeugd (uit Merselo), leeftijdscategorie 0…20 jaar;
  4. Het geld moet gebruikt worden voor het ingediende plan/doel;
  5. Een commissie bestaande uit bestuursleden van Merselose verenigingen en Dorpsraad zullen bepalen welk plan de prijs zal ontvangen.

    
 2. Ondersteuning van jeugd activiteiten of benodigdheden
  Indien jeugd uit Merselo, een jeugdvereniging of initiatiefgroep een wens heeft welke financieel niet haalbaar is kan deze een beroep doen op het stimuleringsfonds De Rakkertjes.
  Het beoordelingsteam bekijkt de aanvraag en indien nodig wordt de ondersteuning (deels) verleend.

  Spelregels:
  1. Het betreft een stimuleringssubsidie, je moet dus ook aangeven hoe jij zelf een significant deel van het benodigde geldbedrag denkt te verkrijgen (bijv. fondswerving, sponsoren, organiseren van activiteiten die geld opleveren, etc.);
  2. Het maximale bedrag wat uitgekeerd wordt is afhankelijk en naar rato van het plan met een maximaal bedrag van €500;
  3. Je/jullie mogen maximaal 1x per 3 jaar aanspraak maken op het fonds;
  4. Aanvragen worden beoordeeld door bestuursleden van Merselose verenigingen en de Dorpsraad;
  5. Het ingediende initiatief mag geen post zijn die normaalgesproken door de ‘jaarlijkse exploitatie’ gedekt wordt.
    

Hebben jullie een idee? Dien het in!!!
Initiatieven kunnen ingediend worden op: [email protected] of Grootdorp 62, Merselo.