Vers bloed voor een nieuwe accommodatie

Nog even en dan dient het voorjaar zich weer aan. 
Tijd voor “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” volgens Gorter.
In Merselo kunnen we dit vertalen naar “Een nieuwe lente en een nieuwe accommodatie”. 
D’n Hoek wordt verbouwd tot een accommodatie waarin zowel de basisschool als de Merselose verenigingen onderdak vinden.

Met de aanleg van de nieuwe tennisbanen zijn de eerste resultaten al zichtbaar en als alles meezit kan in 2023 de MFA Merselo in gebruik worden genomen.
Dan wordt het resultaat zichtbaar van de inspanning gedurende vele jaren van een groot aantal mensen, die dan samen een bijzondere periode afsluiten.

Het ideale moment, niet alleen voor “Een nieuwe lente en een nieuwe accommodatie”, maar ook voor “Een nieuwe lente en een nieuw bestuur”.
Het moment voor verandering van bestuur en beheer van de accommodatie.
Het bestuur gaat bestaan uit drie personen die samen met een beheerder ‘de tent gaan runnen’.

Voor deze functies start in deze nieuwe lente de zoektocht naar mensen m/v/x die zich in willen zetten om van het gebouw een ontmoetingscentrum te maken waar iedere Merselonaar zich thuis voelt.

Een voorzitter, secretaris en penningmeester die met open mind, onafhankelijke geest en helikopterview ervoor zorgen dat het aan de gebruikers van het gebouw niets ontbreekt. Uiteraard gesteund door een aantal mensen die vanuit hun deskundigheid hand- en spandiensten verlenen.

Maar ook een beheerder die als aanspreekpunt voor gebruikers en bestuur de dagdagelijkse gang van zaken regelt in het hele gebouw. Deze persoon heeft ook een brugfunctie tussen alle gebruikers (inclusief school) en het bestuur.
Een beheerder die alles doet wat te maken heeft met het prettig en goed laten functioneren van gebouw in het belang van de gemeenschap; iemand die beschikt over enig technisch inzicht, zelfstandig met eigen initiatief en gemakkelijk om kan gaan met mensen. Een echte regelneef of –nicht dus. Een taak die wellicht door twee personen ingevuld kan worden.

Voor deze functies is een toelichting beschikbaar die meer in detail in gaat op de invulling.

Maar belangrijkste is het enthousiasme waarmee je je in wilt en kunt inzetten voor de inwoners van ons dorp om samen met het hen verder te werken aan het faciliteren van verenigingen en de saamhorigheid binnen de dorpsgemeenschap.


Iets voor jou? Klik dan op onderstaande toelichting van de functies, e-mail of bel met: 

- Eric Arts, ([email protected] , 06-10479635),  
- Sonja Poels ([email protected] , 06-22722207) 
- Wil Weijers ([email protected] , 0478-546513).

Profiel beheerder
Profiel voorzitter
Profiel penningmeester
Profiel secretaris