Oprichting

30 september 1968 riep de voorzitter van de LLTB in zaal Arts de besturen van alle Merselose verenigingen bijeen. In totaal 25 personen, vertegenwoordigers van Boerenbond, Boerenleenbank, Carnavalsclub, Coöperatieve Tuinbouwvereniging, Fanfare St. Oda, Handboogschutterij, Jonge Boeren en Tuinders, Kerkbestuur, Kerkkoor, L.V.B., M.B.L., en sportvereniging, woonden de vergadering bij.
Vastgesteld werd dat er in Merselo behoefte was aan een 'commissie van samenwerking'

De taak van deze commissie werd: ' het bevorderen van de samenwerking in de Merselose gemeenschap waar dat mogelijk en wenselijk is en in problemen van algemene aard de oplossing helpen bevorderen'.

In 1980 wordt gesproken over verkiezingen voor de Dorpsraad die gepland worden voor het najaar. Op 8 en 9 november vinden de verkiezingen plaats. Deze worden begeleidt door de gemeente Venray. Op 3 december 1980 komt de Dorpsraad in de nieuwe samenstelling bijeen.

Op 19 december 1994 passeert bij de notaris de akte van oprichting van de 'Stichting Dorpsraad Merselo".

 

Doel

In de statuten van de Stichting Dorpsraad Merselo staat kort en bondig het doel van de Dorpsraad omschreven. Artikel 2 van deze statuten luidt als volgt: ' De stichting heeft tot doel het adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Venray, meer in het bijzonder met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp Merselo en het welzijn van de dorpsbewoners van genoemd dorp, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zin, alles in de ruimte zin des woord’.